Gói V90X

  • Số Lượt Đăng ký: 1,990,738
  • Giá cước: 90.000 đ
  • Lưu lượng: 30G/Tháng
  • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
  • Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi
  • Tin nhắn: Giá thường
  • Vượt cước: Tốc độ thường
  • Loại sim: Sim được ưu đãi
  • Cú pháp: V90X 866027886 gửi 9123

 

 Đăng ký qua SMS