Gói V50K

Giá cước: 50.000 đ
Lưu lượng: 7GB data/ ngày
Nội mạng: Miễn phí gọi 7GB data
Ngoại mạng: Tốc độ thường
Vượt cước: Tốc độ thường
Loại sim: Sim được ưu đãi
Cú pháp: V50K 866027886 gửi 9123
 Đăng ký qua SMS