Gói V200X

  • Số Lượt Đăng ký: 1,686,452
  • Giá cước: 200.000 đ
  • Lưu lượng: 60GB/Tháng
  • Nội mạng: Miễn phí 1000 phút
  • Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút
  • Vượt cước: 75đ/50k
  • Loại sim: Sim được ưu đãi
  • Cú pháp V200X 378135123 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS