Gói ST90

  • Số Lượt Đăng ký: 1,702,273
  • 90.000 đ
  • 30G/Tháng
  • Nội mạng: Giá thường
  • Ngoại mạng: Giá thường
  • Vượt cước: Dừng truy cập
  • Loại sim: Sim nhận được KM
  • Cú pháp: ST90 866027886 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS