Gói ST150

  • Số Lượt Đăng ký: 1,687,113
  • Giá cước: 150.000 đ
  • Lưu Lượng: 28GB/28 ngày
  • Nội mạng: Miễn phí < 20 phút
  • Ngoại mạng: Giá thường
  • Vượt cước: Dừng truy cập
  • Loại sim: Sim nhận được KM
  • Cú pháp: ST150 866027886 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS