Gói 6ST120

Giá cước: 720.000đ/ 156 ngày
Lưu lượng :168GB Tốc Độ Cao
Vượt cước: Tốc độ thường
Loại sim: Sim được ưu đãi
Cú pháp: 6ST120 867950183 gửi 9123
 Đăng ký qua SMS