GÓI CƯỚC KM MỚI

Title
Gói V120C
 • 120.000đ

 • 60GB /tháng

Nội mạng: Gọi <20P / cuộc

Ngoại mạng: Miễn phí 50P

Vượt cước: Dừng truy cập

Miễn phí xem Tiktok

chi tiết
Title
Gói V90C
 • 90.000đ

 • 30GB /tháng

Nội mạng: Gọi <20P / cuộc

Ngoại mạng: Miễn phí 20P

Vượt cước: Dừng truy cập

Miễn phí xem Tiktok

chi tiết
Title
Gói V90X
 • 90.000 đ

 • 30G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 20 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V120
 • 120.000 đ

 • 60G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 100 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V200C
 • 200.000đ

 • 60GB/tháng

Nội mạng: Gọi <20P/cuộc

Ngoại mạng: Miễn phí 100P

25GB dữ liệu trên Lifebox

Miễn phí xem Viettel TV

chi tiết
Title
Gói ST200
 • 200.000 đ

 • 60G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 100 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V150C
 • 150.000 đ

 • 45G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 50 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói ST150
 • 150.000 đ

 • 28GB/28 ngày

Nội mạng: Miễn phí < 20 phút

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói ST120
 • 120.000đ

 • 28GB/28 ngày

Nội mạng: Gọi <20P/ cuộc

Ngoại mạng: Miễn phí 50P

Vượt cước: Ngừng truy cập

Miễn phí xem Tiktok

chi tiết
Title
Gói 6ST120
 • 720.000 đ

 • 156 ngày

Nội mạng: 168GB tốc độ cao

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
ST90
 • 90.000 đ

 • 30G/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
ST70
 • 70.000 đ

 • 30GB/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói HI90
 • 90.000 đ

 • 3GB/Tháng

Nội mạng: 100P/tháng

Ngoại mạng: 100P/tháng

SMS nội mạng: 30 tin

chi tiết
Title
Gói XL50
 • 50.000 đ

 • 5GB/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói XL90
 • 90.000 đ

 • 9GB/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói ECOD50
 • 50.000 đ

 • 3G/Tháng

Cước gọi: Giá thường

Tin nhắn: Giá thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V200K
 • 200.000đ

 • 3.5G/Tháng

Nội mạng: 1000 phút

Ngoại mạng: 200 phút

Vượt cước: 75đ/50k

chi tiết
Title
Gói 6V120
 • 720.000 đ

 • 360GB/6Tháng

Nội mạng: Fee nội mạng dưới 20 phút

Ngoại mạng: 300 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói 12V120
 • 1.440.000 đ

 • 720GB/12 tháng

Nội mạng: Free nội mạng dưới 20p

Ngoại mạng: 600 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói ST120K
 • 120.000đ

 • 60GB/tháng

Nội mạng: Giá thường

Miễn phí xem Viettel TV

25GB dữ liệu trên Lifebox

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V50K
 • 50.000đ

 • 7GB data/7 ngày

Nội mạng: miễn phí 7GB data

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói MP50
 • 50.000đ

 • 30 ngày

Nội mạng: Miễn phí

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói esT120(mới)
 • 120.000đ

 • 28 ngày / tặng 28GB

Nội mạng: Miễn phí

Ngoại mạng: Tốc độ thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết

 GÓI CƯỚC KHUYẾN MẠI GỌI DATA

Title
Gói F70
 • 70.000 đ

 • 3G/Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 20P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói F90
 • 90.000 đ

 • 5G/Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 25P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói F120
 • 120.000 đ/ Tháng

 • 7G /Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 40P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói F140
 • 140.000đ/Tháng

 • 8G /Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 60P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói F190
 • 190.000 đ/ Tháng

 • 9G /Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 100P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói F120U
 • 120.000 đ

 • 7G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 10 phút

Ngoại mạng: 40 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói 12F90
 • 1.080.000 đ/ 12 Tháng

 • 60G/12Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 25P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói 6F90
 • 540.000 đ/6Tháng

 • 30G/6Tháng

Nội mạng: Gọi < 10 Phút

Ngoại mạng: 25P/tháng

Tin nhắn: 250 tin free

chi tiết
Title
Gói 3F90
 • 270.000 đ/ 3 Tháng

 • 15G/ 3 Tháng

Nội mạng: Gọi <10 phút

Ngoại mạng: 25P/tháng

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói F30
 • 30.000 đ/ 7 ngày 

 • Miễn phí 30p+3GB

Nội mạng: Gọi <20 phút

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết

GÓI CƯỚC MIMAX

Title
Gói Umax300
 • 300.000 đ

 • 30G/Tháng

Gọi:  Giá thường

Loại sim: Sim Viettel

Vượt cước: Tốc độ cao

chi tiết
Title
Gói Mimax200
 • 200.000 đ

 • 15G/Tháng

Gọi:  Giá thường

Loại sim: Sim Viettel

Vượt cước: Tốc độ cao

chi tiết
Title
Gói Mimax125
 • 125.000 đ

 • 8G/Tháng

Gọi:  Giá thường

Loại sim: Sim Viettel

Vượt cước: Tốc độ cao

chi tiết
Title
Gói Mimax90
 • 90.000 đ

 • 5G/Tháng

Gọi:  Giá thường

Loại sim: Sim Viettel

Vượt cước: Tốc độ cao

chi tiết
Title
Gói Mimax70
 • 70.000 đ

 • 3G/Tháng

Gọi:  Giá thường

Loại sim: Sim Viettel

Vượt cước: Tốc độ cao

chi tiết

GÓI CƯỚC THEO NGÀY

Title
Gói ST15K
 • 15.000 đ

 • 3G/3 ngày

Sim HS, SV: X2 = 6GB

Cước gọi: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói ST30K
 • 30.000 đ

 • 7G/7 ngày

Sim HS, SV: X2 = 14GB

Cước gọi: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói WC1
 • 10.000 đ

 • 1 GB tốc độ cao

Sim HS, SV: X2 = 1GB

Cước gọi: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói WC2
 • 20.000 đ

 • 5G/3 ngày

Sim HS, SV: X2 = 5GB

Cước gọi: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói TOMD30
 • 30.000 đ

 • 1GB tốc độ cao

Sim HS, SV: X2 = 1GB

Cước gọi: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói TOMD10
 • 10.000 đ

 • 200MB

Sim HS, SV: X2 = 1GB

Cước gọi: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết

GÓI DCOM 3G/4G

Title
Gói D900
 • 900.000đ/12Tháng

 • 7G/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D500
 • 500.000đ/ 12Tháng

 • 4G/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D300
 • 300.000đ/Tháng

 • 4G/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D200
 • 200.000đ/Tháng

 • 20G/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D120
 • 120.000đ/Tháng

 • 12GB/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D90
 • 90.000đ/ Tháng

 • 10GB/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D70
 • 70.000đ/Tháng

 • 7GB/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D50
 • 50.000đ/Tháng

 • 3.5GB/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết
Title
Gói D30
 • 30.000đ/Tháng

 • 2.5GB/Tháng

Tốc độ cao

Vượt cước:0

chi tiết